Systém pro hromadná oslovení

KISS předá informace mnoha příjemcům zároveň. Pomáhá v krizových situacích i za běžného dne.

O systému KISS


Efektivní hromadná komunikace

KISS umí rychle informovat velké množství adresátů pomocí předem připravených komunikačních scénářů. Jasně definované skupiny adresátů oslovuje hlasem, textovou zprávou, e-mailem nebo pomocí upozornění do mobilní aplikace. Textace zprávy pro jednotlivé cílové skupiny se může lišit, nastavit lze také různojazyčná komunikace. Pokud je třeba, sbírá systém KISS odpovědi oslovených a zachová se podle nich.

Ve stresových situacích postupuje přesně podle scénáře a tím eliminuje nedostatky v oslovování způsobené lidským faktorem. Za normálních okolností chrání osoby a majetek, ale hlavně šetří čas a peníze.

 

Rozsáhlá a monitorovaná komunikace

Systém KISS je v rámci jedné aktivace schopen oslovit neomezené množství adresátů. Okamžitě po odeslání sdělení je možné sledovat, kdo informaci obdržel, kdo ji vyslyšel a kdo ještě ne. Součástí každého scénáře je také záznam pro zpětné vyhodnocení (čas spuštění, oslovené osoby a jejich reakce).

Scénáře pro různé situace

V KISS jsou uložené pokyny (pravidla), koho a jakým způsobem má systém v určitých situacích kontaktovat — jde o takzvané scénáře.Těchto scénářů můžete připravit neomezený počet.

Krátké představení systému KISS

KISS se přizpůsobí vašim potřebám


Cílená sdělení

KISS může poslat informace plošně na všechny zaměstnance, nebo je předá pouze vybraným skupinám příjemců.

Cílená sdělení

Personalizace

Každý z příjemců odbrží pro něj relevantní informace – jiné sdělení posílá systém vedení, technikům nebo zdravotníkům.

Personalizace

Jazyková flexibilita

KISS umí komunikovat několika jazyky. Text sdělení je možné před aktivací upravit a vložit do něj podrobnosti.

Flexibilita

Aktivní zpětná vazba

Systém dokáže požádat příjemce o zpětnou vazbu. Ihned ji zobrazí a může se podle ní i zachovat (eskalace sdělení).

Odezva

Jak KISS předává sdělení


Náš systém je připraven na různé situace a způsoby informování. V krizových i dalších nestandardních situacích je nejdůležitější čas a rychlost doručení sdělení, proto KISS nabízí 8 způsobů, jak předat důležitou informaci v co nejkratším čase.

Hovor – je prioritou číslo jedna, v krizových situacích se nelze spoléhat na sdělení přes SMS či e-mailem. Náš robot dokáže z hovoru sbírat i odpovědi od adresáta.

SMS – důležitý kanál, který lze využít samostatně pro různá sdělení, na něž není třeba ihned odpovídat. Zároveň také zvládne sbírat odpovědi od adresátů.

E-mail – kanál vhodný pro sdělení, na která není třeba reagovat ihned.

Zpráva na počítače – KISS zobrazí důležitou zprávu na počítačích zaměstnanců.

Mobilní aplikace – díky naší aplikaci můžete přijímat sdělení přímo do ní.

WhatsApp – nechcete mít aplikaci? KISS vám může zaslat sdělení i na WhatsApp.

Akustická hlášení – informace, že se něco děje, je možné předat do reproduktorů a podobných zařízení.

Hardwarovové prvky – informování lze navázat také na zařízení (majáky, rolety, závory, elektronické dveře apod.).

Komunikační scénáře a jejich příprava


Pro různé situace

V systému je možné připravit komunikační scénáře pro nejrůznější situace – například pro bezpečnostní incidenty, události v provozu, živelní pohromy nebo běžné informování osob. Nastavení scénářů nabízí řadu pokročilých funkcí, ale spouštění je velmi jednoduché – stačí kliknout na spouštěcí dlaždici.

Jakými způsoby se vyvolává akce


KISS nabízí řadu způsobů, jak spustit hromadnou komunikaci.

Způsob 1 Způsob 4
Způsob 3
Způsob 2 Způsob 5
Způsob 1 Způsob 4
Způsob 3
Způsob 2 Způsob 5

Systém KISS je v rámci jedné aktivace schopen oslovit neomezené množství adresátů. Okamžitě po odeslání sdělení je možné sledovat, kdo informaci obdržel, kdo ji vyslyšel a kdo ještě ne. Součástí každého scénáře je také záznam pro zpětné vyhodnocení (čas spuštění, oslovené osoby a jejich reakce).

Výhody systému KISS


Praxí prověřená, spolehlivá,
plně automatická platforma

Neomezený počet kontaktů
a komunikačních scénářů

Eskalace nepřijatých sdělení
na další úrovně příjemců

 

Rychlost a preciznost oslovení
s okamžitým sběrem odpovědí

Možnost opakovaného oslovení,
pokud adresát nereaguje

Výhody systému

Informování adresátů kombinací
různých sdělovacích kanálů

Vícejazyčná komunikace
s automatickým překladem

 

Oslovení na základě
aktuálního stavu adresáta

Graficky zpracovaná data
pro zpětnou vazbu a vyhodnocení

Praxí prověřená, spolehlivá, plně automatická platforma

Neomezený počet kontaktů a komunikačních scénářů

Eskalace nepřijatých sdělení na další úrovně příjemců

Rychlost a preciznost oslovení s okamžitým sběrem odpovědí

Možnost opakovaného oslovení, pokud adresát nereaguje

Informování adresátů kombinací různých sdělovacích kanálů

Vícejazyčná komunikace s automatickým překladem

Oslovení na základě aktuálního stavu adresáta

Graficky zpracovaná data pro zpětnou vazbu a vyhodnocení