Kde všude systém KISS pomáhá

Od roku 2014 působíme v českých nemocnicích a zdravotnických zařízeních, průmyslových podnicích, provozech se specifickými požadavky, ve vzdělávacích zařízeních a také v dopravním podniku.

KISS se stará o mnoho činností


Svolávání a informování osob


 • Svolávání týmů, krizového štábu, porad
 • Informování vedení, IT, bezpečnostních pracovníků
 • Plošné informování zaměstnanců
 • Oslovení vybraných pracovišť a specialistů
Svolávání
Ochrana

Ochrana měkkých cílů


 • Pohyb nebezpečných nebo neoprávněných osob
 • Předání instrukcí v nebezpečných situacích
 • Upozornění vedení na kritickou situaci
 • Směrování zaměstnanců na shromaždiště

Nestandardní situace


 • Únik nebezpečných látek
 • Havárie a další kolizní situace
 • Přerušení dodávek vody, energií, plynu
 • Výpadky systémů
Nestandardní situace
Monitoring

Monitoring podmínek


 • Sledování teploty, tlaku, vhkosti
 • Optimalizace vytápění a spotřeby energií
 • Upozornění na překročení mezních hodnot
 • Pravidelné upozornění na kontrolu

KISS chrání majetek i lidské životy

Od roku 2014 působíme v českých nemocnicích a zdravotnických zařízeních, průmyslových podnicích, provozech se specifickými požadavky i ve vzdělávacích institucích.

Mapa využití

Systém KISS najde využití napříč organizací


Vedení
1

Vedení

svolávání, informování osob o mimořádných událostech, předává provozní informace, periodická oznámení porad, svolávání důležitých schůzek a sběr zpětné vazby

ICT a provoz

informování o výpadku proudu, sítě nebo serverů, technické poruchy a havárie, oznámení o aktualizacích a novinkách, upozornění na nedodržení směrnic

2
ICT a provoz
Personalisté
3

Personalisté

upomínky ohledně předání dokumentů, pozvánky na pohovory, plošné informování zaměstnanců a sběr zpětné vazby

Bezpečnostní a krizoví pracovníci

problémy v provozu, nebezpečí v areálu, technické poruchy, kolize a havárie, hrozba živelních pohrom, evakuace budov a další

4
Bezpečnostní a krizoví pracovníci
Zaměstnanci
5

Zaměstnanci

příjem informací ohledně odstávek, v případě technických poruch, se sběrem informací pro vedení, při ochraně měkkých cílů


Přemýšlíte, zda je KISS vhodný pro vaši firmu či instituci?

Rádi vám poskytneme více informací i příklady z dosavadní praxe.

Obraťte se na nás